Ahad

Runat Minggu

Kisah untuk kanak-kanak

Si amin minegom sedipak nu po’on langsat nepenatan so keopodan mulilang bola sipak. Sedipak nu po’on langsat pino ogoman niyo ri kuwai po’on nu cikui yang rinumayap om kibua yang monsak…sedilalom nu pikiran ni amain kuwai tanda tanya…?????..

“nekuro gaam po’on nu cikui too rumayap, sedangkan buah niyo lando mayo. Po’on nu langsat yang elanggau om otagap noh buah niyo ewiros, dai muad mupadan. Sepatut niyoh buah nu langsat itonoh mayo so’ moinong nu langgau niyoh om buah nu cikui mesti yoh ewiros so’ moinong nu po’on niyoh yang rumayap”.

Dai poh kelolaid buah nu langsat ri neratu se ulu ni amin..Nesekitan sonoh iyoh. “Oh,ituyoh kebijaksanaan nu Allah,ong po’on nu langsat too noh buah niyoh mayo om neratu se uluku matoi aku yoh”..si Amnin pun minuli sewaloi sambil minemuji nu kekuasaan Allah s.w.t mencipta nu ido-ido kejadian kuwai hikmah niyoh..