Ahad

"Rengewi Muyu Kurapakku Tu" :-)

Ano abar kau kiawi..

Meingin aku mucerita sabat pasal keidopan sepurantawan tu..ene ye ke leboh melayu uran watu setenteng noleboh uran emas se tentong kendiri.. kadang2 apabila teke se tentong no leboh tu esuang saja eyangan....

Engkiat se kampung lumega se bandar,sekampung esuang kewiwiawan...eng se bandar tu kiawi beyaran,minsebo pena beyaran,enu pe ka eng tumai'.....se kampung eng meingin minseboh insan tumeris a' segeuten...eng tumai mian a' sewatang boleh ye tumai....tui kiawi beyaran...

Nekelega aku tui sekuala lumpur sabab nio menyambung aku no pelajaran tahun 2007 ri...sekiene tu meinging epat netahun aku ye tui seperantauan kuala lumpur tu..... pada mula nio dai aku so'en lomega tui neame'ku, na esiger...ekena enu be,sekampung pena seke ade kebuka otek tu...keraja tetap pun ade...kadng2 a'inselen aku se'una2 ku..kiawi sire mukaraja ye om kuayi kehidupan kendiri sedangkan aku mengangur...kemalu2..ene ye sebab moingin bana aku mian tui....

Sepanjang aku tui belajar siApa' om siIno'ku ye mengebelanja seaku..kadang2 semensala aku ya so' siApa' om siIno'ku pena ade ya' si'in...SiApa'ku pun nepencen no'...mengarap saja nu sawit nesire...sawit pun kadang2 ade bua...setiap ulan duo neatus ikirim niapaku...kadang2 eng kwai kelebihan nesire sampai ya epat neatus a' ikirim nesire...kepaham aku ya sesire so sekampung pena esuang beyar2an nesire..ombepe mengebayar nu kereta,nu karen,sungei, om belanja nesire pe....

Bila kerau ungkiat sekeluarga kiawi epikir...tui ye belajar miyaw bedikari,kiawi walen kendiri..eng dai meile megatur nu keidopan tui sebandar esusah..terutama nio mengatur nu si'in kendiri..dai boleh eboros..eng eboros dai miyaw tui...

Ewareng seke aku sebelum lumega tui keberata aku ye kerau ungkiat sekeluarga..sabat2 keiyele aku ye kure gama mengatur nu kehidopanku..pun sekeene erawo' beza nio miyaw sekampung ungkiat sebandar...eng sekampung boleh pe mujimat2 sabat..so,bole ya mengalap nu kena engkiat sekabun..dai paya memakai nu si'in...tui ade jalan...kiawi memakai nu si'in..dai sah eng serunat dai keusit nu si'in..

Eng ikutan bana si'in ikirim ne Apaku ungkiat sekampung duo neatus dai keuma...sebab nio esuang bayar2ku tui,karen pe beyaran,sungei pe, indah water pe,belanja mengekanku pe...dalam seminggu ne bejetenku paling esikit epakaiku lime nepulo ringgit...ene pun kadang eng awi'an aku nu si'in mengekan aku ya nu maggi..kadang2 keberata aku mengekan nu roti paun saja.. dai mengekan nu ekanen..kure gama pe,sekene ye eng miyaw sedirau ungkiat nukeluarga..ke leboh, mususah2 gulu,kemudian om mesanang2....

Tui sekuala Lumpur tu esuang ya' keluarga na dai aku ebiaksa esagan aku ya mian...sendiang eh eng suled kendiri kuwayi tui...kadang2 eng cuti esedian aku sebab nio kiawi una2'ku kwai iyanan so sire kwai keluarga tui...tinggal ide2ku tui megel sewalei...sekoitu ye iresanen eng ade keluarga sedirau tu...ene ye, cita2 ku eng kuwayi rejiki ku tui meingin aku mukeraja tui...kelelaingan ne engke ku esuang pe...mana tau sire menyambung belajar tui dai ya sire esia2...eng kuwayi aku tui bole ya sire lumega....muda2han emura ya rejiki ku..neApa ku om ne Inoku uwitenku tui manau panau...AMIN..

SiApa' om SiIno' Ye Minemiyaw Sekai


Gambar sedilanggau tu gambai mai musuled,siapaku,siino'ku om siadu'ku..na selalem gambar tu kwai ido suledku dade...ke ne inoku masa nuitu siabangku kwai keraja ene ye dai kewaid mugambar...masatu ewires aku pe..dai pe endeman ku masaitu...


Sekene tu siapaku ne pencen eh' engkiat sekeraja..guluri siapaku mekeraja sebagai deriber nu jabatan penerangan sedaerah Beluran..hampir epat nepulu tahun siapaku mukeraja sepenerangan..dai aku pe nekelahir....sampai nekealap nu anugerah pekarja paling elaid om anugerah perkidmatan cemerlang sepenerangan..ekena setakat ene ya na esuang lebo sepedelaman sabah tu ekenalan sisiapaku..sebab nio gulu ri masa tahun 90an ri neapaku di tui mempanau memasang nu wayang..edepun masa ri sekampung2 ade pe tv seke sekiene tu..asal lumega neapaku kiawi leboh kampun g egembira so dapat sire mensiau no wayang..kelengkep sire mempanau seseluruh nu sabah tu..di tui penewen..sekene ye eng makan gaji sekerajaan tu...

Cerita ni apaku om ni eneku,kai silaid esusah...gaji pertama niapaku mukeraja sekerajaan baru $5..emurah pe gaji eng silaid...sin $5 ne ye walen nu belanja memeli nu kelengkapan mengekan pewiyau sekai..na' etatad ya siapaku mukeraja pewiyau sekai...kadang2 ke siino ku mengekan kai ya ade kena... mengedudul ya nu asin walen nu kena...si ino ku pun mengebantu ya sisiapaku, siinoku muparei walan nu wegas...menanem nu bayag kayu,om sayur2 walan nu umbus om ekanen...sebab nio kadang2 eng siapaku mempanau memasang nu wayang se kampung2 elaid,kadang2 sampai sembulan baru kauli nai'..sampai kai ewiyan nu wegas mengekan kai ya nu bayag kayu ke siionoku.....walaupun kai esuang musuled na' ketatas ya neame ku memiau sekai..sampai kai kiawi maye sampai sekione tu....

Ene ye pengorbanan nesiro sekai,pengorbanan paling maye'..dai ebeyaran nu si'in...isoi dai mengenang nu jasa ino om apa ade guna miyau sewenuwe tu...walaupun apa om ino emiskin ka ataupun ade pelajaran adang sesekali ederhaka sesire...bila sampai masa sire etuwe ye kite pe sene mengejaga sesire....ekena setakat mengebagi nu si'in tapi kasih sayang sesire...bila etuwe ye sire ekena si'in keinginan nesire tapi perhatian engkiat seteke....
 
Itu ye carta keluarga mai' musuled...kai musuled kiawi epuloh om ide...esuang eh kemengkupuan si eno om si apa ku...Eng ari raya ataupun megdua'a,kiawi kai mukumpul sensuled...eramai maadi...kiawi anak-anak ne engkeku kwai ya...biasa eh eng kuai kelelaingan eramai...kadang2 madi sampai ke'unget ne ameku sebab nio biasa ye eng esuang kelelaingan esuang ragam ne siro.kwai saja walen nesiro kadang2 mualed om mujulit,mundak-undak,mengacau nu barang2,om paling keungetan niapaku madi eng mengacau nu piyu'...hehehe..ekena munget sampai mengelubak ati,na munget sekebang saja..esayangan a' ati nu mengkupuan....eng kelelaingan sekene ye,gulu ri teke kelelaingan pun sekene ya enakal.Bila maye' ye baru kipikiran...

Kai kiawi musoled tinggal aku pe dai minenton..ade pe kesampai jodoh ke leboh..eng kesampai waktu nio menton aku ya ati,dai aku ya meingin miaw ido-ido ade sawo..hehehe..insyaAllah...kadang2 kepikir aku ya eng kwai keluarga kendiri ewareng...kwai kehidopan kendiri, seke ne'engke ku kiawi sire kwai ye keluarga kendiri..kwai kelelaingan..nga sekiene tu dai pe kesampai masa nio..

Mengapen Sesungei Muanad

Esuang dai koileh sesungei muanad tu esuang khazana etaak nu Tuhan yang Maha Esa..tui ye leboh silaid mengiyau no kehidupan untuk kewiwiawan anak beranak..sampai ye muzaman-zaman engkiat aki tekeh ri sampai ye sekiono tu...itu ye tenteng kehidupan leboh sungei sewenuwe tu..ino om apa ku pun golo ri kuai walai seisan nu sungei...
suled2ku pun keberata ya keirasa megel walai seimbing nu sungai..tapi dai aku pe ne kelahir zaman ri...sekione tu kai kuayi ye walai sedarat..pun sekeene dai ya elupanan jasa nu sungei tu sekayi...

Engkiat kewiros aku memang esuka mengapen. Sesungai muanad tu ye tentongku mula2 belajar mengapen.ewareng bana mengapen...leboh yang esuka mengapen saja keirasa kenikmatan mengapen...Eng meingin mengapen mesti awal susuab lebi kurang pukul 7 mintiba ye mengapen.sebab nio,eng elewat ye mamut maadi..lagipun dai ewareng eng elewat, so, seke sentagal ye eiresanan mengapen....

 
Esuang ginis pait kuwayi tui sesungai muanad tu..kuwayi pesik, baung,otik,patin,pua', om esuang pe be...eng meingin kau menginam mengapen kau tui kendiri..gambar2 tu bukti esuang pait tui sesungai muanad tu..gambartu wagu ya itu....


Eng kai mengapen mengewit kai ya maadi nu bakal..sambil mengapen sambil ya mengekan..tapi eng mengekan sesungai ewareng airesanan sendiang engkiat mengekan sewalei..walaupun dai esadap kena nak ewasog mengekan..

Kampung Muanad 1 (2009)

Inilah pintu masuk ke kampuang Muanad 1,Beluran..perjalanan ke hujung kampung muanad satu memakan masa lebih kurang 15 minit dan jauhnya lebih kurang 4km dari pekan Beluran.Sebahagian jalan kampung muanad satu ini juga telah berturap.Kg.Muanad satu juga adalah antara kg yang telah mendapat pengiktirafan sebagai Kampung Gerakan Desa Wawasan kerana kg ini berpotensi untuk di majukan.Pelbagai usaha telah dilakukan bagi menjadikan kampung ini lebih berwawasan.

Ketua Kampung muanad satu ialah Saruna Bin Hamid dan JKKK pula ialah Sandakong Bin Ajak.Mereka adalah antara orang yang komited dalam pembangunan Kg.Muanad 1. Sebagai penduduk kampung ini seharusnya memberikan kerjasama dalalam merealisasikan impian kg ini sebagai Kampung Gerakan Daya Wawasan dan sebagai Kampung Contoh di daerah Beluran.

Kg muanad satu adalah kg terawal yg berhampiran pekan beluran..dahulunya penduduk kg ini tinggal di tebing2 sungai muanad...sesuai dengan penduduknya dari kalangan suku kaum sungai..Kawasan penempatan penduduk kg pada awal pembinaan atau awl kewujudan kg.muanad satu ialah sigomuk iaitu satu pengkalan yang teletak di tebing sungai muanad...nama sigomuk diperolehi daripada nama seorang peniaga cina yang ketika itu berniaga di pengkalan tersebut..nama peniaga cina itu digelar Sigomuk.

Mejoriti penduduk kg ini adalah terdiri daripada suku kaum sungai,pekerjaan penduduk kg rata2 nya bekerja di agensi kerajaan,mengusahakan kebun,dan juga sebagai nelayan. 99% penduduk kampung ini juga adalah beragama islam...

Beluranku2009Saya berasal dari daerah beluran sabah... di situlah tempat saya di lahirkan..beluran mempunyai sejarah tersendiri dan mendapat nama daripada bukit yang terdapat di tengah-tengah pekan beluran dan pada kesempatan kali ini saya akan menyelitkan sedikit latar belakang dan sedikit sejarah tentang Daerah Beluran yang saya betik dan perolehi dan saya ubahsuai daripada laman Pejabat Daerah Beluran..Maklumat ini untuk kita kongsikan bersama dan sebarang ketidak betulan fakta harap dimaafkan dan dapat diperbetulkan...

LATAR BELAKANG DAERAH BELURAN
Daerah Beluran, dahulunya lebih dikenali sebagai Daerah Labuk-Sugut dan telah wujud sejak awal Pentadbiran British North Borneo Charterd Company, ia merupakan antara daerah yang terawal di Negeri Sabah.
Nama Beluran diambil sempena nama bukit yang menjadi "Land Mark" pekan ini, iaitu dalam bahasa Dusun Labuk, Sungai dan Tidong disebut "BULUDAN" Pertukaran nama terjadi akibat daripada salah sebutan dan ejaan dalam surat menyurat oleh warga Inggeris yang tidak fasih menyebut perkataan dalam bahasa tempatan menyebabkan BULUDAN bertukar kepada BELURAN dan kekal sehingga kini.
Pejabat Daerah Beluran telah ditubuhkan pada tahun 1945. pada tahun 1945 Encik B.S Willie telah dilantik sebagai Pegawai Daerah Beluran yang pertama.
KLAGAN merupakan Pusat Pentadbiran Daerah Labuk Sugut yang pertama, tetapi kerana kawasan tersebut seringkali dilanda banjir, pada tahun 1948 Pemerintah British telah memindahkan pusat pentadbiran tersebut ke kaki bukit Beluran.
GEOGRAFI DAN SUNGAI UTAMA
Daerah Beluran terletak di Timur-Utara Sabah, bersempadan dengan daerah Pitas dan Kota Marudu di Utara, Ranau dan Tongod di Barat, Kinabatangan di Tenggara dan Sandakan di Selatan. Dengan keluasan 7,717 km persegi Daerah Beluran merupakan daerah kedua terbesar di Sabah selepas Daerah Tongod.
Di sebelah Barat Daerah ini merupakan dataran tinggi dan berbukit bukau, ia merupakan unjuran Banjaran Crocker manakala di sebelah Timur merupakan dataran rendah, sebahagiannya hutan paya bakau di pesisir pantai dan muara sungai.
Sungai utama yang melalui Daerah Beluran ialah:-
Sungai Labuk,Sungai Sapi,Sungai Tongod,Sungai Sugut,Sungai Lingkabau,Sungai Paitan,dan Sungai Tangkarason.

PROFAIL DAERAH BELURAN  
1.PENGENALAN
Daerah Beluran terletak di Pantai Timur (Bahagian Sandakan) Negeri Sabah. Merangkumi kawasan seluas 2,979 batu persegi bersamaan 7,717 kilometer.Jumlah penduduk Daerah Beluran (Banci: 2007) 94,900 orang. Majoriti penduduk terdiri daripada kaum bumiputera dengan pekerjaan utama pekebun kecil (kelapa sawit), nelayan, peniaga kecil, pekerja ladang dan kakitangan kerajaan.
2.KEDUDUKAN GEOGRAFI
Daerah Beluran terletak di Timur Laut Negeri Sabah dan berkongsi sempadan dengan beberapa daerah dan negara:
Sandakan,Kinabatangan,Ranau,Pitas,Kota Marudu,dan Filipina.
3.PERHUBUNGAN
Rangkaian jalanraya telahpun dinaiktaraf ke jalan aspal.Selain jalanraya terdapat beberapa batang sungai utama yang merupakan nadi perhubungan serta banyak mempengaruhi sistem penempatan penduduk Daerah Beluran.
Sungai Labuk,Sungai Sapi,Sungai Tongod,Sungai Sugut,Sungai,Lingkabau,Sungai Paitan,dan Sungai Tangkarason
1. Jalan Beluran-28.42 km
2. Jalan SPS 1-9.60 km
3.Jalan Moyonod-Kuala Sapi-20.00 km
4.Jalan Kolapis-7.30 km
5.Jalan Bukit Beluran-0.55 km
6.Jalan Waterworks Beluran-4.35 km
7.Jalan Bambangan Sualok-4.59 km
8.Jalan Pasar-0.60 km
9.Jalan Cahaya Baru-4.83 km
10.Jalan Muanad 1-2.90 km
11.Jalan Off SPS 1-4.65 km
12.Jalan Manduring-11.00 km
13.Jalan Bantun-11.00 km
14.Jalan Sapi-Nangoh-34.00 km  
15.Jalan Perimeter-1.42 km
16.Jalan Kelab Belia-0.64 km
17.Jalan Muanad 2-3.33 km
18.Jalan Pejabat Daerah Beluran-0.21 km
19.Jalan Pejabat JKR Beluran-0.81 km
20.Jalan Quarters JKR-0.18 km
11.Jalan Off SPS 1-4.65 km
12.Jalan Manduring-11.00 km
13.Jalan Bantun-11.00 km
14.Jalan Sapi-Nangoh-34.00 km
15.Jalan Perimeter-1.42 km
16.Jalan Kelab Belia-0.64 km
17.Jalan Muanad 2-3.33 km
18.Jalan Pejabat Daerah Beluran-0.21 km
19.Jalan Pejabat JKR Beluran-0.81 km
20.Jalan Quarters JKR-0.18 km
4.SUKU KAUM UTAMA DAERAH BELURAN
Sungai,
DusunKadazan,Tidong,Rungus,Dumpas,Bajau Sabah,Suluk Sabah,Brunai,Cina,Lain-lain

5.SUMBER PENDAPATAN
Sektor Pertanian dan Perladangan merupakan sumber pendapatan utama Daerah Beluran,Kelapa sawit merupakan tanaman utama selain getah,padi,kopi,rotan dan sebagainya.
6.BENTUK MUKA BUMI
Daerah ini sebahagian besarnya terdiri daripada tanah rata yang sesuai untuk pertanian,sebahagiannya tanah landai dan berbukit bukau sementara pantai merupakan hutan bakau.
7.BANDAR TERDEKAT
Bandar utama terdekat ialah Sandakan dengan jarak 100 kilometer. Walau bagaimanapun, Pekan Beluran dihubungkan melalui jalanraya berturap (aspal) dengan kesemua bandar-bandar dan pekan-pekan (Daerah-Daerah) lain di Sabah. 
8.KEMUDAHAN PRASARANA
Elektrik
1. Pekan Beluran dan kawasan sekitarnya - 24 jam
2. Pekan Telupid dan kawasan sekitarnya - 24 jam
3. Kawasan Luar Bandar (Sebahagiannya) - 24 jam atau 12 jam
Bekalan Air
Bekalan air oleh Jabatan Air merangkumi kawasan Pekan Beluran dan Telupid.
Kemudahan Telefon
Kemudahan talian telefon milik Syarikat Telekom Malaysia Bhd. merangkumi kawasan Pekan Beluran dan Pekan Telupid. Sebahagian kawasan luar bandar boleh dihubungi melalui telefon mudah alih.
Kemudahan Talian Komputer
Tiada masalah bagi kawasan Pekan Beluran
9.SEKOLAH 
Sekolah Menengah = 6 buah
Sekolah Rendah = 45 buah
Tabika (Kemas) = 26 buah
(12 buah sekolah dilalui menggunakan jalan laut & Sungai)
10.INSTITUSI KERAJAAN
Ibu Pejabat Polis Daerah = 1 buah
Hospital Daerah Beluran = 1 buah
Klinik Kesihatan = 1 buah
Klinik Ibu dan Anak = 1 buah
Pejabat Kerajaan Negeri = 26 buah
Pejabat Kerajaan Persekutuan = 17 buah
Badan Berkanun = 9 buah
Swasta = 5 buah
11.RUMAH KEDAI
Rumah Kedai Konkrit-3 Blok-18 Lot
Kedai-kedai Separa kekal-15 buah
Gerai-gerai-66 buah
Klinik Swasta-1 buah
12.PENGINAPAN
Rumah Rehat Kerajaan-2 buah
Motel-2 buah
SENARAI MUKIM (ZON) DAERAH BELURAN
1.Zon Kolapis
2.Zon Klagan
3.Zon Nangoh
4.Zon Kolapis  
5.Zon Wonod 6
6.Zon Buis
7.Zon Botition
8.Zon Lingkabau
9.Zon Pantai Boring
10.Zon Paitan
11.Zon Jambongan
12.Zon Tangkarason
* Semua kampung dalam Mukim Botition adalah termasuk dalam Kawasan N.39 Sugut tetapi diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Beluran dengan Kerjasama Pejabat Daerah Kecil Paitan.
BILANGAN KAMPUNG : 68 BILANGAN PENDUDUK : 19,809 (2008) BILANGAN KEDIAMAN : 3,346 BIL

ZON PENTADBIRAN
NAMA KAMPUNG
1.TETABUAN  
Kg.Tetabuan,Kg.Keniogan
2.KLAGAN
Kg.Air Beluran,Kg.Keramat,Kg.Sri Menanti,Kg.Kuala Pelandok,Kg.Ulu Pelandok,Kg.Muanad 1,Kg.Muanad 2,Kg.Muanad 3,Kg.Ranpek Muanad 4,Kg.Bukit Besi,Kg.Biangkang,Kg.Klagan Jaya,Kg.Klagan Baru
3.KOLAPIS
Kg. Kolapis Laut,Kg. Kolapis Pasir,Kg.Kolapis Sebrang
,Kg.Kolapis Darat,Kg.Sungai Napas,Kg.Sungai-Sungai,Kg.Iran Baru,Kg. Pelantong,Kg.Cahaya Baru,Kg.Sungai Nangka,Kg.Balaban Jaya.
4.SAPI
Kg.Kuala Sapi,Kg. Pandan-Pandan,Kg.Bantun,Kg.Sungai Sapi,kg.Manduring,Kg.bintang mas,Kg.Ulu Sapi,Kg.Toniting,Kg.Ulu Muanad Bt.53,Kg.Lubuk Dungun 1,Kg. Lubuk Dungun 2,Kg.Lidong,Kg.Penimbanan,Kg.Sualok,Kg.Bambangan,
5.NANGOH
Kg.Bakong-Bakong,Kg.Biru-Biru,Kg.Perancangan,Kg.Ganah Jati,Kg.Rumidi Lama,Kg.Tembidong-Bidong,Kg.Terasak,Kg.Nangoh,Kg.Rancangan Nangoh,Kg. Sinaputan,Kg.Rumidi Baru,Kg.Pinunakan.
6.PAMOL
Kg. Bayok,Kg.Tagas-Tagas,kg.Lumantik,Kg.Kamansi,Kg.Tolungan,kg.Tongod,Kg.Kokos,Kg.Cenderamata,Kg.Botition,Kg.Basinti Baru,Kg.Basinti Lama(Dorom-Dorom,Kg.Basai Baru,Kg.Rungus Baru,Kg.Lintabung Darat,Kg.Timbulus,Kg.Dampiron.
Itulah serba sedikit tentang daerah beluran.Apabila anda melawat pekan beluran anda akan berasa unik kerana terdapat satu bukit di kawasan pekan beluran yang sekarang bukit tersebut di binanya tapak balai polis... 
Satu yang kurang adalah kemudahan Bank yang tidak terdapat disini.Diharapkan pemimpin Parlimen beluran dapat memandang kekurangan yang terdapat di beluran untuk diwujudkan sebagai kemudahkan rakyat beluran... Masalah yang sehingga kini dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung di daerah beluran ialah bekalan air bersih yang masih tidak memuaskan....
Bekalan air selalu terputus....bertahun-tahun lamanya, seakan tiada jalan penyelesaian ya
ng diambil oleh 'orang kuat beluran'...diharap pentadbiran sekarang dapat memandang serius perkara ini...