Rabu

Mengimbau Kenangan Semasa Jadi Cikgu (GSTT) Pedalaman Sabah

Suria mentari sinar berseri,
Sampan menyusur di pagi hari ,
Di daerah pedalaman mengabdikan diri,
Guru sejati menyahut seruan pertiwi.

Serita ku kali too mukait nu’ keidopan om pengorbanan airosanan nu sigu2 sepedalaman..pengalam to neirasanan ku kendiri sepanjang lobih korang telo ne tahun aku mengajar sepedalaman sebagai GSTT (Guru Sandaran Tidak Terlatih)..Nga mungkin okona rejiki ku kejadi nu sigu yang terlatih..mungkin siroh yang nekejadi sigu sandaran moinong seaku selalom tahun 2002-2004 koiloh nekoroh kai dai neketerus kejadi nu sigu yang terlatih…kerasa kai ya,pengorbanan mai guru pedalam masa iri soko dai inarga nu kementrian pelajaran.. 

kiawi kai guru sandaran dai terlatih pedalaman sabah tinamat kontrak tanpa kuwai bantuan ungkiat sekementrian pelajaran mengebantu sekai serapon (masow) semaktab perguruan masa iri.kuwai una mai yang lebih yoh 10 netahun mekhidmat sebagai GSTT pon tinamat kontrak..Jasa om pengorbanan mai ado penghargaan..onu pon kiawi tinggal oh kenangan,sekurang2 niyoh kuwai ya jasa mai mengedidik sekeloloingan yang dahaga nu ilmu..Seperenggan dipak tu seritaku mengajar sepedalaman sobagai sigu sandaran.

Selalom tahon 2002 permohonan ku mukeraja sebagai GSTT neterima..tontongku mengajar seido sekolah sepedalaman seDaerah Beluran Sandakan Sabah..SeSK.Abuan,Beluran..Jarak niyoh ungkiat sepekan Beluran Lobih korang 300 kilometer.Ado lalan sondiang,melainkan lalan songoi sobagai pengankutan utama niyoh mian seiskolah maid nu alud yang mengongoi numasa lobih kurang ido runat,nga ong cuaca dai ewarong mengongoi nu masa 2 nerunat ya..lalan niyoh pon mencabar so esuang jeram om edaras..Sepanjang aku mukhidmat seiskolah ri esuang pengalaman neirasananku..keberata aku ya neketuru sewatu so masa iri cuaca kumarau sungoi niyoh ecetek,mongokan kai ya nu bang2..om awi mai neketuru sewatu ri uran ekancang..mututup kai ya nu kimbos nga eyopos ya.
 
Insan kali aku nekologa di soko dai aku poroksasya nokologa aku di,so serau nu iri kuwai iskolah.Kemudahan pena ado,talian nu talipon ado,letrik ado,sungoi ebersih pon ado,kadai ado,ospital pon ado,byangkan setontong sokono pon lobow boleh ya miyaw.Masa iri kuwai 3 koiwan saja sigu d..
 
sewaloi guru sempodih, ido2ku mogul..sigu 3 koiwan poh sewaloi guru sesompodih.Sepanjang aku di ong awi memakai kai ya nu lampu pelitaan.ong mengonsang nu okanon momakai kai nu kompor (simawar).songoi mengharap nu sungoi uran..ong ado uran terpaksa mengalap nu sungoi se sungoi ontok inomon om pongonsak.
 
Nekekhidmat aku tooi baru yoh nokoirasa aku nu maksud esunyi.Keberata aku ido2 mogol seiskola so kiawi guru2 minusit mukurusus.sopanjang iri yoh aku mongajar kendiri ungkiat setahun 1 sampai yoh tahun 6.Tooi aku yoh nekebelajar mengiyow nu umbus gauton,kebelajar menyalam, momana nu pait,om mengerambat nu pait walon nu kona.
 
Kadang2 ketangi aku ya kendiri so koondom aku nu keluarga siino om siapa ku.ong kuwai ono2 sesiro dai ku oilaan so talipaun pon ado..onga aku borosakit pon oraw muli om ado ospital.Pon sokono bila koondomku tanggungjawabku mongodidik nu anak bangsa,tatapan ku ya inawoku..isoi poh harapan nosiroh ong okona kai gurur2 yang kosanggup mian setotntong nesiroh..kepuasan mai guru2 pedalaman bila monsiyow siroh borjaya om kedapat keraja ewarong..
  
Harapku kuwai antara siroh kejadi nu guru mengedidik setontong siroh kendiri.So kadang2 kuwai guru yang eyapit sepedalamn dai moingin mian di,kuwai pon dai kesampi sentahun minda yoh..pombelajaran seiskolah tergendala sono..

 
Bila masih mungkin 
Kita menorehkan bakti 
Atas nama jiwa 
Dan hati tulus ikhlas 
Mumpung masih ada 
Kesempatan buat kita 
Mengumpulkan bekal 
Perjalanan abadi

4 ulasan:

 1. Wooi..nampak menyeronok tuan..bah mari terus berbakti pada bangsa kita walau apapun jawatan atau di manapun kita bekerja kita.

  BalasPadam
 2. salam,
  aduiii boo...keluluud cerita mu no..

  BalasPadam
 3. good job bro..

  BalasPadam
 4. yuuk tuan..manis pengalaman tu berjuang mengharung hidup...makasih tuan

  BalasPadam