Ahad

"Rengewi Muyu Kurapakku Tu" :-)

Ano abar kau kiawi..

Meingin aku mucerita sabat pasal keidopan sepurantawan tu..ene ye ke leboh melayu uran watu setenteng noleboh uran emas se tentong kendiri.. kadang2 apabila teke se tentong no leboh tu esuang saja eyangan....

Engkiat se kampung lumega se bandar,sekampung esuang kewiwiawan...eng se bandar tu kiawi beyaran,minsebo pena beyaran,enu pe ka eng tumai'.....se kampung eng meingin minseboh insan tumeris a' segeuten...eng tumai mian a' sewatang boleh ye tumai....tui kiawi beyaran...

Nekelega aku tui sekuala lumpur sabab nio menyambung aku no pelajaran tahun 2007 ri...sekiene tu meinging epat netahun aku ye tui seperantauan kuala lumpur tu..... pada mula nio dai aku so'en lomega tui neame'ku, na esiger...ekena enu be,sekampung pena seke ade kebuka otek tu...keraja tetap pun ade...kadng2 a'inselen aku se'una2 ku..kiawi sire mukaraja ye om kuayi kehidupan kendiri sedangkan aku mengangur...kemalu2..ene ye sebab moingin bana aku mian tui....

Sepanjang aku tui belajar siApa' om siIno'ku ye mengebelanja seaku..kadang2 semensala aku ya so' siApa' om siIno'ku pena ade ya' si'in...SiApa'ku pun nepencen no'...mengarap saja nu sawit nesire...sawit pun kadang2 ade bua...setiap ulan duo neatus ikirim niapaku...kadang2 eng kwai kelebihan nesire sampai ya epat neatus a' ikirim nesire...kepaham aku ya sesire so sekampung pena esuang beyar2an nesire..ombepe mengebayar nu kereta,nu karen,sungei, om belanja nesire pe....

Bila kerau ungkiat sekeluarga kiawi epikir...tui ye belajar miyaw bedikari,kiawi walen kendiri..eng dai meile megatur nu keidopan tui sebandar esusah..terutama nio mengatur nu si'in kendiri..dai boleh eboros..eng eboros dai miyaw tui...

Ewareng seke aku sebelum lumega tui keberata aku ye kerau ungkiat sekeluarga..sabat2 keiyele aku ye kure gama mengatur nu kehidopanku..pun sekeene erawo' beza nio miyaw sekampung ungkiat sebandar...eng sekampung boleh pe mujimat2 sabat..so,bole ya mengalap nu kena engkiat sekabun..dai paya memakai nu si'in...tui ade jalan...kiawi memakai nu si'in..dai sah eng serunat dai keusit nu si'in..

Eng ikutan bana si'in ikirim ne Apaku ungkiat sekampung duo neatus dai keuma...sebab nio esuang bayar2ku tui,karen pe beyaran,sungei pe, indah water pe,belanja mengekanku pe...dalam seminggu ne bejetenku paling esikit epakaiku lime nepulo ringgit...ene pun kadang eng awi'an aku nu si'in mengekan aku ya nu maggi..kadang2 keberata aku mengekan nu roti paun saja.. dai mengekan nu ekanen..kure gama pe,sekene ye eng miyaw sedirau ungkiat nukeluarga..ke leboh, mususah2 gulu,kemudian om mesanang2....

Tui sekuala Lumpur tu esuang ya' keluarga na dai aku ebiaksa esagan aku ya mian...sendiang eh eng suled kendiri kuwayi tui...kadang2 eng cuti esedian aku sebab nio kiawi una2'ku kwai iyanan so sire kwai keluarga tui...tinggal ide2ku tui megel sewalei...sekoitu ye iresanen eng ade keluarga sedirau tu...ene ye, cita2 ku eng kuwayi rejiki ku tui meingin aku mukeraja tui...kelelaingan ne engke ku esuang pe...mana tau sire menyambung belajar tui dai ya sire esia2...eng kuwayi aku tui bole ya sire lumega....muda2han emura ya rejiki ku..neApa ku om ne Inoku uwitenku tui manau panau...AMIN..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan