Sabtu

Mari Belajar Bahasa Sungai-KAMUS BAHASA SUNGAI LABUK/SUGUT/PAITAN.

Alhamdulilah syukur dipanjatkan kepada Ilahi kerana dalam beberapa ketika ini Budaksungai Beluran dapat menyiapkan KAMUS BAHASA SUNGAI-BAHASA MELAYU dengan bantuan ayahanda dan bonda.Kamus yang terhasil ini adalah untuk rujukan khusus buat semua budak-budak sungai generasi baru dan untuk pengunjung blog riverboybeluran amnya.
Budaksungai Beluran berharap dengan adanya kamus ini, kita semua memperoleh manfaatnya dan sekaligus dapat mempelajari satu lagi bahasa suku kaum di negri sabah iaitu Bahasa Sungai.Walaubagaimanapun untuk mendapatkan sebutan yang betul anda dinasihatkan untuk belajar dengan orang yang mahir atau yang mempunyai asas Bahasa Sungai.Ini kerana bahasa sungai berbeza sedikit dengan bahasa melayu dan sebutan sebenar tidak sama dengan ejaan.
Bahasa Sungai ini juga ada perbezaan diantara satu tempat dan tempat lain.Maksud saya ialah perbezaan istilah,sebutan, dan sebagainya kerana suku kaum sungai terbahagi kepada beberapa etnik dan kamus yang saya hasilkan adalah daripada suku kaum sungai yang terdapat di daerah labuk,sugut, dan paitan.Oleh itu kamus ini adalah sebagai panduan dan rujukan bagi mereka yang berminat.Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada kamus ini.Sekiranya terdapat kecacatan dalam pengahsilan kamus ini harap dimaafkan dan sekiranya ada perkataan yang tidak betul harap orang-orang lama yang lebih mahir dapat menghubungi saya."toko-toko ya ito noh".

ABJAD ‘A’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Abang

Ongkoh

Apa

Onu

Akar

Wakat

Arang

Arong

Anak

Lolaing

Awak

Ikau

Anjing

Asu

Ayam

piyo

Api

Apoi

Anak buah

komonakon

Atas

Dilanggau

Anak sulung

Mondaring

Ayah

Apa’

Angin

Owos

Abu

awoh

Angkat

Kokato

Air

Songoi

Apalagi

Onupoh

Arwah

Nowafat

Api

Apoi

Asal

Tontong

April

Ulan opat

Asap

LisonABJAD ‘B’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Baring

Gumilih

Betul

Bana

Basah

Eyopos

Bersin

Montiho’

Basuh

Ugasi

Besar

Mayo’

Bau

Awtong

Biar

Biaran

Babi

Koles

Bila

Sombiya’

Baik

Ewarong

Biji

Linsow

Baling

Pilai

Buaya

Wayoh

Bara

Popaw

Bukan

Okona’

Bangun

Toungag/miyos

Bunga

Todih

Basi

Maunos

Bunting

Momontian

Batuk

Mengikod

Begitu

Sokonoh

Bawah

dipak

Beli

Memolih

Begini

Sokoitoh

Berani

Opogi’

Belakang

Likod

Berniaga

Mudagang

Belalang

Gigiuk

Bersih

Oborisih

Bengkak

Mina’a

Betul-betul

Bana-bana

Benih

Bibit

Biasa

Biyaksa

Bekas

Berata

Bicara

Mutangar

Berapa

Kemoroh

Budak

Lolaing

Berak

Tomayi’

Buluh

Toring

Berhenti

Mingkoyod

Bungsu

Kebongsuan

Baru

Ewago

Buta

bolow

Bagai

Soko’

Bikin

Wa’al

Bagi

Ta’ak

Bila

Sombiya’

Baik

Awarong

Bini

Sawoh

Balik

Oli’

Bising

Oriyoh

Banjir

Leni’

Bukit

Bulod

Banyak

Esuwang

Bulan

Olan

Bara

Popaw

Buluh

Toring

Basah

Oyopos

Burung

Pompoloh

Basi

Maunos

Buta

bolow

Bau

Awtong

Bersin

Montiho

Begini

Sokoitoo

Besar

Mayo’

Begitu

Sokonoh

Besen

Ondam

Belum

Daipoh

Besok

Suab

Bengkak

Ma’a

Betul

Bana

Beras

Wogas

Biawak

Mondatan

Berenang

TomoyogABJAD ‘C’

BAHASA

MELAYU

BAHASA

SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Cacing

Lingguang

Cendawan

Andap

Cantik

Olingkat

Cepat

Sikapo’

Cemburu

Momoinga

Cerek

Sili’

Cerai

Muari

Cincin

Pendolong

Cium

oroki

Cinta

Mosereng

Cicak

Sasak

Cuaca

Wonowo

Cucu

Mengkopoh

Cubit

Kedoti

Cungkil

Mengompil

Cukur

Mengeburot

Cabut

Okat

Curi

monakow

Cair

Osair

Cuba

ika

Cari

Eyowi

Cabut

Okad

Cemar

Oromit

Cacing

Lingguang

Cendawan

Andap

Cakap

Tangar

Cepat

Sikapoh

Cari

Iyom

Cicir

Totak

Celana

Seruwai

Cuai

Osuai

Cabai

Lada’

ABJAD’D’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Dahi

Paras

Dayung

Gegawoh

Dahulu

Guluri

Degil

Esigor

Daki

Lolit

Dekat

Orani

Dalam

Olalom

Demam

Golonggomon

Dan

Om

Dendah

Dondaon

Dapur

Deporan

Dengar

Rengow

DaraH

Ra’a

Depan

Pegolo’on

Dating

Lomoga

Dia

Eyoh

Datuk

Aki

Diam

Modog

Daun

Raun

Duri

Rowi

Dusun

Kabon

Dada

Kowab

ABJAD ‘E’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Emak

Ino’

Entah

Tauh

Enam

Onom

Erti

orotian

Elok

Ewarong

Ekor

Eko’

ABJAD ‘F’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Faham

Opahaman

Fajar

Suab

ABJAD ‘G’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Gabung

Gomabong

Gemuk

Elemo’

Gaduh

Mualod

Gigi

Nipon

Garam

Asin

Gigit

Mengebot

Gatal

Maatol

Gila

Maulaw

Gagak

Ka’ak

Gundah

Egolau

Gelak

Muayak

Guntur

Kudampang

Gelap

Etowong

Gusi

ngensis

Gadis

Rora’ahABJAD ‘H’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Habis

Nawi’

Hidup

Miyaw

Hajat

Tomod

Hijau

Ogadong

Halau

Susub

Hilang

Noliong

Hamil

Momontian

Hinggap

Mengoron

Hamper

Orani

Hingus

Sepon

Hancur

Nogitak

Hitam

Moitom

Hangat

Mamot

Hujan

Muran

Hangus

No’ompuan

Hutan

gouton

Hantu

Moinat

Haus

Logangon

Harga

Orogo

Hambar

Opaloh

Hari

Runat

Hendak

Moingin

Hati

Atoi/inawo

Henti

Mingkoyod

Hadir

KologaABJAD ‘I’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA

MELAYU

BAHASA

SUNGAI

Itu

ono

Ingat

Ondom

Ibu

Ino’

Ingin

Moingin

Ikan

Pait

Ini

Itonoh

Ikat

Kogos

Ipar

Langu

Ikut

Maid

Isi

Onsi

Ilmu

Ilimo

Iteri

Sawoh

Inai

Pacar

Ibarat

Soko’

ABJAD ‘J’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Jadi

Kojadi

Jari

Kongkaram

Jahat

Ora’ai

Jatuh

Orato’

Jalan

Lalan/mompanou

Jemur

Sapoi

Jangan

Adang

Jemuran

Sepoiyan

Jagung

DolaiABJAD ‘K’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Kail

Apon

Kepala

Uloh

Kakak

Aka’

Kenapa

Nekoro

Kaki

Akod

Kerangga

Aga’

Kalau

Bang

Kerja

Mokoraja

Kami

Ka’e

Kesal

Monasal

Kamu

Kawoh

Ke sini

Tooi poh

Kanan

Wanan

Ketawa

Muayak

Kantong

Gonggaungan

Ketiak

Kokoyok

Karung

Karot

Ketul

Bigal-bigal

Kau

Ikau

Kiri

Gibang

Kaut

Toba

Kirim

Kodau

Kawan

Ona

Kita

Toko

Kawin

Monton

Kutu

Gotok

Kayu

Tingkayo

Kelamin

Mosondamin

Kedip

Komidop

Kelmarin

Siniab

Keladi

Opa’

Keluar

Mosit

Kain

Komot

Perkahwinan

Pino’ontonan

Kena

NesuatABJAD ‘L’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Labu

Kolobasi’

Lekas

Sikapo’

Laju

Osikap

Lelaki

Kosoi

Laki

Sawoh

Lembut

Elowom

Lalang

Kotad

Lesu

Elowot

Lalat

Langow

Lidah

Dila’

Lama

Olaid

Lihat

Siowi

Lampu

Polita’an

Lima

Limoh

Langkah

Lomopa’

Lubang

Owing

Lapan

Walo’

Lutut

lolod

Lapar

Witilon

Lauk

Kona’

Lari

Mondak

Lazat

Osadap

Lain

Sondiang

Leher

Liyow

Lagak

OsisilABJAD ‘M’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Maaf

Miki Ma'ap

Masak

Mongonsak

Macam

Soko’

Masam

Mausom

Maghrib

Mogarib

Masin

A’sin

Mahu

moingin

Matahari

Matorunat

Main

Molilang

Melarat

Lomarat

Makan

Mongokan

Mengantuk

Doduwon

Makcik

Dada’

Mengapa

Nekoro

Makna

Orati

Mentah

A’ta’

Malam

Awi

Mereka

Siroh

Malu

Omaluan

Monyet

Kora’

Manis

Momis

Muka

Buatan

Manusia

Lobow

Mulut

Kobang

Marah

Mongot

Muntah

Lomoya’

Mabuk

No’aukan

Menyumpah

Meniguras

Melompat-lompat

Mengelompadak

Memberitahu

Nopo’iloh

Mengumpat

Mongelimut

Mencubit

Mongombit

ABJAD ‘N’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Nafas

Moinawo

Nafas

Muinawo

Nampak

Esiow

Naik

Mindakod

Nanti

Ikodpoh

Nakal

Ojajal

Nasi

Okanon

Niat

Tomod

Nipis

Otipis

Nyamuk

Namok

Nama

Ingaran

Naik

Indakod

ABJAD ‘O’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Otak

Otok

Ombak

Gombang

Orang

LeboABJAD ‘P’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Pagi

Suab

Perut

Tian

Pedas

Opodos

Pindah

Mindah

Pegang

Koyoti

Pipi

Ilan

Peluh

Omes

Pisau

Lading

Penat

Opanat

Punggung

Toil

Penuh

nopenoh

Perigi

Tolaga

Percaya

Poroksaya

Pernah

Borate

Pahit

Opoit

Petir

Kodampang

Pakcik

Bopa’

Pinjam

Mongidam

Panau

Lolata

Pintu

Lawang

Patuk

Tindok

Pisang

Pontih

Pecah

Poak

Putus

Neokat

Pekak

Bongolon

Patah

Nopodang

Peluk

Okobi

Pergi

Mian

Perempuan

Woinoi

Perkakas

Gongamon

Pakai

SolongiABJAD ‘R’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Rabu

Runat Teloh

Rebah

Oba’

Rendah

Moipak

Hutan

Oba’on

Rebut

Boribot

Rosak

Nerosak

Rindu

Ko’ondom

Rumah

Waloi

Roti

Bangbang

Ramai

Osuwang

Rabun

Okabor

Rasa

irasa

Rakan

Ona’

Reka

Moma’al

Rajin

Orajin

Ranting

Ra’an

Roh

GimbaranABJAD ‘S’

BAHASA

MELAYU

BAHASA

SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Sabtu

Runat Onom

Satu

Ido

Sakit

Tomogom

Sayap

Kapoh

Salah

Mosonsala

Sedap

Osadap

Sama

Moinong

Sedih

Osodian

Samabr

Menambar

Segan

Sagkan

Sampah

Porapot

Sekarang

Sokionoh

Sampan

Alod

Selesai

No opod

Sandar

Somondiw

Seluar

Seruwai

Santan

Gata no niyo

Sembuh

Ga’am-ga’am

Saudara

Suled

Sempit

Osompit

Sedia

Mosodia

Sambung

Monambong

Sejuk

Osogit

Sampai

Nokologa.

Selasa

Runat dou

Sesat

Opalid

Selimut

Siob

Siap

No’opod

Sembahyang

Somombayang

Siapa

Isoi

Sembilan

Siwoi

Sihat

Owarong

Sembunyi

Somosot

Simpan

Tawo’

Saku

Bosa

Sahabat

Ona’-ona’

Sana

Di’e’ABJAD ‘T’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Tadi

Sisuna

Tengah

Lintonga’

Tahi

Totaie’

Tepuk

Topapo’

Tahu

Koiloh

Terang

Otelang

Tajam

Otarom

Teriak

Lomuap

Takut

Luma’a

Terlampau

Kelando’

Tangis

Tomangi

Tiada

Adoh

Tanya

Duwat

Tidak

Daih

Tarik

Toriko’

Tidur

Metoro

Tebal

Okapal

Tiga

Teloh

Tebang

Totab

Tikar

Pandan

Tebing

Isan

Tinggal

Ogol

Tebuan

Sedon bangkol

Tiup

Timpo’oh

Telinga

Tolingo

Tunggu

Imati’

Telur

Intelo’

Tangan

Longon

Tempat

Tontong

Tampar

Sampak

Tulah

OsungABJAD ‘U’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Ubi

Bayag

Udang

Posik

Ular

LepongABJAD ‘W’

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Wafat

Newapat

Wajah

Buatan

Wang

Si’in

Wanita

Woinoi

MENGENAL WAKTU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

sokiono

Sekarang

Minggu adapan

Minggu depan

Erowo yoh

Nanti

Siawi

Semalam

Runat too

Hari ini

Siniab

Kelmarin

Suab

Esok

Gulu ri

Dahulu

sonsuaban

Lusa

Sombiya-biya

Bila-bila

MENGENAL BENTUK

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Ebolat

Bulat

Ekapal

Tebal

owiros

Kecil

Ebujur

Bujur

Oipak

Pendek

Opat nesogi

Empat segi

Elipir

Leper

elangau

Panjang

Mayo

Besar

Enipis

Nipis

MENGENAL RASA

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Osogit

Sejuk

O’asin

Masin

Opaloh

Tawar

O’mis

Manis

mamut

Hangat

Ausom

Masam

opodos

Pedas

Okolot

Kelat

Opoit

PahitMENGENAL BAU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Mautong

Busuk

Olanong

Harum

Opasong

Hapak

Olansi

Hanyir

MENGENAL ANGKA

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Ido

Satu

Epolo’

Sepuluh

Duo

Dua

Epolo’ om ido

Sebelas

Telo

Tiga

Epolo’ om duo

Duabelas

Opat

Empat

Epolo’om telo

Tigabelas

Limo

Lima

Duo nepolo’

Duapuluh

Onom

Enam

Limo nepolo’

Limapuluh

Turu’

Tujuh

Matus

Seratus

Walu’

Lapan

Ido ne ribu

Seribu

Siwoi

SembilanMENGENAL KELUARGA

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Iwan

Mentua

Akak

Kakak

Lolaing piara

Anak Angkat

Ino’

Mak

Lolaing kosoi

Anak Lelaki

Mondaring

Anak Sulung

Lolaing woinoi

Anak Perempuan

Odu’

Datuk Perempuan

Odu’

Nenek

Bopa’

Bapa Saudara

Apa’

Bapa

Mengkopo

Cucu

Inan

Mak Saudara

Kebongsuan

Anak Bungsu

Langu

Ipar

Pinsan

Sepupu

Ongko

Abang

Aki

Datuk Lelaki

Inan

Mak Usu


MENGENAL TUBUH BADAN

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Kodau

Kening

tenkepoh

Ibu Jari

Paras

Dahi

Kongkaram

Jari

Toli

Punggung

pasu

Kuku

Kobang

Mulut

Kokoyok

Ketiak

Lulud

Lutut

Tolingo

Telinga

Kuab

Dada

Mato

Mata

Olu

Kepala

Ilan

Pipi

Liyow

Leher

kayab

Bahu

gonggaungan

Tekak

Poho’

Peha

Sorimbotoh

Tengkok

Buatan

Muka

Likod koiwan

Belakang badan

palad

Tapak kaki

Dila

Lidah

bento

Tumit

Ondong

Hidung

Nipen

Gigi

bungkirow

Bulu mata

Tian

Perut

Monong

Bibir

Posod

Pusat

MENGENAL ARAH

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Gibang

Kiri

Dipak

Bawah

Likod

Belakang

Dopan

Depan

Dilanggau

Atas

Wanan

Kanan

MENGENAL HARI

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Runat Minggu

Ahad

Runat Opat

Khamis

Runat Ido

Isnin

Runat Limo

Jumaat

Runat Duo

Selasa

Runat Onom

Sabtu

Runat Teloh

RabuMENGENAL PERBUATAN

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Menakow

Mencuri

Mengugas

Mencuci

Mukoraja

Kerja

Tomoyog

Berenang

Mongokan

Makan

Mogom

Duduk

Mempanou

Berjalan

Mutangar

Bercakap

Mundak

Berlari

Menginom

Minum

Gumama

Menebas

Mengolambai

Melambai2

Mongobaca

Membaca

Menosob

Menghalau

Mengunik

Memanjat

Mengowili

Mendongak

Lumapa

Melangkah

Mengorepot

Mengadu

Muayak

Ketawa

Gumili

Baring

Monolis

Menulis

Motorow

Tidur

Menompo’oh

Meniup

Miki ijin

Meminta izin

MENGENAL PERALATAN RUMAH

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

beladi

Baldi

koren

Kuali

Bo’ok

Buku

Waloi

Rumah

Aribulan

Kalender

Lading

Pisau

Galas

Cawan

Bosi

Parang

sili

Cerek

Ta’asan

Penapis

Daporan

Dapur

taumpa

Kasut

Jamban

Tandas

Jondila

Tingkap

pandan

Tikar

Tangkob

Bumbung

siob

Selimut

Lawang

Pintu

MENGENAL HAIWAN

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Wayoh

Buaya

Lilipan

Lipan

Pait

Ikan

Olong

Kelawar

lipos

Lipas

Pompuloh

Burung

sasak

Cicak

Mondatan

Biawak

using

Kucing

Piyo’

Ayam

kora

Monyet

Sogod

penyengat

tugarang

Mengkarung

Sodon bangkol

tebuan

Posik

Udang

Lepong

Ular

Karabau

Kerbau

Giuk

Ulat

tangkiranau

Pepatung

Kekapo

Belalang

MENGENAL BUAH

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Kikian

Tarap

Watad

Timun

pulutan

Cempedak

Watis

Durian Belanda

Lomo’lo’oh

Durian

Ponti

Pisang

Niyow

Kelapa

Cekoi

Tembikai

pias

Belimbing

Oled-oled

Belimbing buluh

Labu

Kolobasi


MENGENAL PERASAAN

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Obonsian

Benci

Kotigog

Terperanjat

Menasal

Menyesal

Osian

Kesian

Gorigitan

Geram

Osayangan

Sayang

Airanan

Hairan

Moingin

Suka

ebosanan

Bosan

esuduan

Gembira

Ko’ondom

Rindu

esimpati

Simpati

PERTANYAAN YANG BIASA DIDENGAR

BAHASA SUNGAI

BAHASA MELAYU

Sombo iyananmu?

Nak pergi mana?

Kemuro yoh lolaingmu?

Dah berapa orang anak?

Somboh si apa’mu, kuwai sewaloi?

Bapa awak ada di rumah?

Somboh tontong lalan too?

Jalan ini menghala kemana?

Isoi ingaranmu?

Siapa nama kamu?

Onu abarmu bopa?

Apa Khabar Pakcik?

Inugas oh baju noh?

Baju itu dah dicuci?

Mukoraja ko runat too?

Kerja tak hari ini?

Minenton koyoh?

Awak dah kahwin?

Onu walon mu noh?

Buat apa tu?

Somboh waloi mu?

Rumah kamu dimana?

Jam tino sekionoh too?

Pukul berapa sekarang?

Somboh ingkiatmu bang?

Dari mana bang?

Somboh ko mukoraja sekionoh too?

Kerja dimana sekarang?

Minongokan ko yoh ka?

Dah makan ke belum?

Awi yoh,dai ko poh metoroh

Dah malam, belum tidur lagi?

PERCAKAPAN YANG BIASA DIDENGAR

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Saya sibuklah

Esibok aku bo’

Saya nak cepat

Moingin aku mogow

Saya tidak sedih

Dai aku osodian

Saya mengantuk

Dodo’on aku

Saya masih muda

Emoda aku poh

Saya pasti

Opostianku

Saya boleh bantu awak

Boleh bentowon ko ikau

Saya tidak ingat

Dai ku ondomon

Saya ada duit

Kuwai si’in ku

Saya harus pergi sekarang

Moingin aku mian sokionoh

Dia seperti merajuk

Soko’ moleng iyoh

Dia tidak minum teh

Dai iyoh monginom no the

Dia tidak jadi pergi

Dai iyoh kojadi mian

Dia kenal dengan bapa saya

Okonalan niyoh si apa’ku

Dia rajin bekerja

Orajin iyoh mukoraja

Dia bekas guru saya

Berata sigu ku iyoh

PERCAKAPAN YANG BIASA DIDENGAR

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Dia sedang mandi

Modiyo’iyoh

Dia suka menonton wayang

Esoka iyoh monsiyow no wayang

Dia tidak ada lesen

Ado poh laisin niyoh

Hari ini seperti nak hujan

Soko moingin muran runat too

Hari ini cuaca baik

Ewarong wonowoh runat too

Hari ini saya nak pergi memancing

Moingin aku mongapon runat too

Hari ini hari selasa

Runat too runat duo

Awak dah berumur dau puluh tahun

Duo ne polo’ om ido yoh umor mu noh

Awak bukan kawan saya

Iaku okona’ ona’ ku

Awak tidak bersalah

Dai ya’ ikau osala’

Awak duduk di kerusi saya

Minogom koh sekerusi ku noh

Awak kedekut

Esimpow koh so aku

Awak tak boleh sentuh barang itu

Dai boleh koh menodol no gonggamon noh

Awak tidak datang malam tadi

Dai koh linomoga si awi

Awak benci adik saya

Obonsian koh si siadik ku

Awak mesti kesana

Miyan koh yoh di’ih

PERCAKAPAN YANG BIASA DIDENGAR

BAHASA MELAYU

BAHASA SUNGAI

Awak cakap apa?

Ono tongaron mu noh?

Cepatlah

Sikapo’ yoh

Baiklah

O’ yoh

Seperti zaman dahulu

Soko’ silaid-laid

Ada apa-apa lagi?

Kuwai poh ono2?

Berhati-hati

Otago’ yoh

Perlahan-lahan sedikit

Solimodi’

Terus kehadapan

Pogoloh-goloh yoh/tumerus ko yo sepegoluon

Bukanlah

Okona’

Jumpa lagi

Musambat koimbagu

Sebentar ya

Sontagal bo’

Minta maaf

Miki maap

Sudah makan?

Minongokan koh yoh?

Saya sudah makan

Minongokan aku yoh?

Awak masak lauk apa?

Onu kona inumbus mu?

Saya masak lauk ikan

Minegumbus aku nu pait

19 ulasan:

 1. tahniah dpt siapkan kamus sungai..
  ermm..hampir sama jg dgn sungai di kg saya..
  yg banyak beza "O" dan "U"
  apui-apoi
  sungoi-songoi
  lisun-lison
  piyu-piyo

  sungai paitan n sugut saya da biasa dgr juga..
  sya org sungai kanibongan-dkt2 daerah pitas :)

  BalasPadam
 2. Tahniah untuk Budak Sungai. Saya bukan Orang Sungai, tapi saya bangga dan teruja dengan usaha Budak Sungai. teruskan pelihara bahasa2 suku kaum kita, anak borneo. InsyaAllah. Kotoluadan mantad doho (salam sejahtera daripada saya), Dusun Keningau

  BalasPadam
 3. tahniah kerana dapat membuat satu kamus bahasa sungai. jadi dapatlah faham apa yang di tulis dalam blog ni. moga dapat tambah lagi kosa kata dalam kamus ni. sekali lagi ucapan tahniah buat river boy.

  BalasPadam
 4. Terima Kasih...sekurang kurangnya,,saya faham suda,,hehee

  BalasPadam
 5. Saya bangga jadi anak Sungai :)) Mohon Share ya :D

  BalasPadam
 6. alhamdulillah saya pun mahu belajr..memandangkan ada juga pelajar2 ni dr suku kaum sungai... :)

  BalasPadam
 7. tahniah di atas usaha anda menyapkan kamus b.sungoi.. teruskan usah saudaraku demi bangsa sungai... toko toko ya itu noh...

  BalasPadam
 8. law maksud sama2x ngan cantik2x g mna ea. . ?

  BalasPadam
 9. law mkasud sama2x. .ngan cantik2x g mana ea dlam bhasa sungai. . ?

  BalasPadam
 10. Waaa mantap la.sa sungai asal kota mrdu.wlupun fasih ckp sungai tapi ejaan x taw.skrg dgn adanya kamus ne,senang la sa nak ajar org bhasa sungai ne.ini krna kawan2 d smnjung ne rmai yg bminat bljr bhsa sungai

  BalasPadam
 11. Sa suka...wlupun sa bkn org sungai tp sa mau bljr bhsa sungai sbb bakal husband sa org sungai...

  BalasPadam
 12. Saya suka blog ni....terbaiklah.......dapat belajar bahasa sungai

  BalasPadam
 13. Sa mau blajar ckp sungai tapi blum bole lagik, sikit² saja sa pandai . Sa suka baa ckp sungai

  BalasPadam
 14. Terbaik..sa saudara tombonuo..bangga sma kw blh siap kamus ko tu..

  BalasPadam
 15. Terbaik..sa dri saudara tombonuo ma ko sbb blh kasi siap tu kamus..

  BalasPadam