Isnin

FAKTA BENAR VERSI BAHASA SUNGAI

1.Koiloh kah kawoh ong 350ml sungoi ongoion ungkiat sesingki om etuad sesili yang kowai 150ml sungoi suling om pobiaran edodah so apoi yang mamut 100 darjah celcius boleh kejadi no cecair ingaranan sungoi pinatoi.

2.Oporoksaya kawoh gaam sungoi sirap ido bahan asas selalom pemaalan nu ido helicopter.Sobab niyoh kajian yang inaal, ido pomaal nu helikopter memerloh no sungoi sirap pongoliong no logangon om peliong no openatan semasa momaal helicopter,ong ado sungoi sirap mungkin helicopter dai o’pod.

3.Ido koreta yang dinirip seosikap 220 km/j dai kodapat menantas kareta yang dinirip seosikap 40km/j ong kareta-kareta ri dinirip ungkiat arah botontangan.

4.Koiloh kawoh ga’am bondera Negara Denmark cinipta 700 tinaunan golo ri,ono yoh sabab niyoh bondera nesiroh paling olaid ginuna sewonowoh ungkiat pengonaan nu susu cap bondera.

5.Koiloh ka kawoh magnet seginis logam ataupena ginalar bosi opogi.Soko ingaran niyoh magnet yang opogi mongogayat nu botir-botir nu besi sendiang lomoga so iyoh.Pon sokonoh lobow yang inopah mongogayat no koreta okona magnet.

6.Koiloh kah kawoh sasak mengokat nu eko’ ong gonggowon.Ong sasak osadar iyoh woidon nu sesuatow,sisak mengokat no eko niyoh supaya barang iri dai mengewaid seiyoh atas alasan niyoh ong ado eko’ dai yoh sono “diekori” so ado yoh “ekor”.
7.Koiloh kah kawoh bahawa ido lobow normal dai boleh menudul nu tolingo kondiri memakai nu siku.

8.Koiloh kah kawoh pompoloh kodapat muli’ serumbun nosiroh insanpon siroh musit kadang2 orawo’ sampai yo rinibuan wato orawo’ ungkiat se rumbun dai opalid ataupona esilap insanpon siroh dai memakai nu kumpas.Sobab niyoh setiap rumbun nu
pompoloh kowai alamat niyoh kondiri sobana niyoh.

9.Koiloh kah kawoh bulud muapoi yang usia niyoh teloh niretusan taun sinahkan masih poh aktif lumetpo.Nga mongowaid nu kajia ahli bulud,apoi elektrik se waloi tokoh daiaktif ong dai obayaran bil niyoh selaid teloh nu ulan.

10.koiloh kah kawoh, lobow yang dai perana okisah langsung nu si’in,pangkat,kedudukan om harta sewonowoh sebana niyoh lobow gouton “orang utan”.

11.Koiloh kah kawoh ahli sains seseloroh wonowo musepakat ong okanon piyo’ “nasi ayam” okanon ong witilon.aaaaatian toko mutindakbalas ewesogan.Okanon piyo’ “nasi ayam” boleh ya’ gunaon sobagai obat penanang no inawo toko ong okanon piyo’ “nasi ayam” ri ona-ona yang mengebelanja so toko.

12.Om koiloh kawoh ka hamper kiawi pembasa koleksi owarong to noh monginam menodol no tolingo nosiroh memakai nu siku..hehehehe..dai normal maadi’…

13.koiloh kah kawoh ong kawoh lumuap selaid 8 tinahunan,7 ne ulan, 6 runat tenaga yang usiton boleh mengamut nu nu ido cangki kopi.

14.Ong kawoh montot selaid 6 tinaunan,9 ulan, kawoh boleh momaal gas yang kesukup memaal tenaga yang perluon selalom pemaal nu bom atom.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan