Khamis

Apakah pembunuh nombor satu di Malaysia?


Runat-runat ebaca,esiow,ataupena erongow toko kuawi saja IKSIDIN selalan.Esuang ungkiat kemalangan noh kowai saja matoi.Boleh kata'on senegara toko too pembunuh nombor ido iri yoh IKSIDIN nu lalan.IKSIDIN nu lalan too nekejadi yoh nu ido pemayat senegara toko too,ado isoi pun leboh sewenuwo tu keboleh mengerawat nu penyakit etunoh.Maka ono yoh pengubat nu pemayat nombor ido too ado po ubat no oyangan.Yang boleh harapan toko mencegah no pemayat too merebak adalah undang2 om peraturan yang sedia kowai.Pun sokono,ong kowai undang2 pena ong ado telo perkara mengejalan soko penguatkuasaan,hukuman om pematuhan, maka undang2 sekoitoo ado yang mujarab mengerawat nu pemayat kepatoi too.

 

Pemayat kepatoi too epulid menyarang nu lebow senegara too sembia kuwai perayaan2 keagamaan soko idulfitri.sekino too sebagai ido langkah menambah nu vaksin mencegah pemayat kepatoi too ungkiat mematoi esuang poh lebow,pihak nu polis minengada nu "OPS SIKAP" pun sekono kemuro yoh kekuatan nu anggota polis mengemantau nu kiawi rangkaian nu lalan yang kuwai senegara toko too.Tentu nio dai emampu ecapai kiawi.Maka setiap nu tahun pemayat too semakin mutambah.
 
 
Lupanan poh soal nu Penguatkuasaan nu polis,fokus toko poh ungkiat sesikap om insfrastruktur nu lalan toko senegara too.sebana2 perlu tekana toko sikap nu deriber om infrastruktur nu lalan ri kendiri.Mungkin cadangan ekemuka ku tooi too cadangan nu dai easou seotok ungkiat lebow dai epenting soko aku too.Pun sokono sebagai ido negara yang ebibas mengenyampai nu suara tanpa menalag nu akta om undang2,moingin aku ya menaak nu cadangan. 
Cadangan nu pertamaku, ubahan toko sikap nu deriber supaya mu waspada selalom enu ya hal terutama nio ong mengedirib.Esuang kemalangan kejadi ungkiat sikap mu waspada ri eliong ungkiat sekoiwan nu deriber.Ong oliong sikap sekoitoo maka kiawi deriber ado perasaan lumaa' iksidin.Ono yoh iresanan ku lando epenting tangar IKSIDIN too. Kuro gama toko mengejadi tangar IKSIDIN too lando epenting sederiber.Ong buli iyowan toko tangar IKSIDIN too so' kejadi nu una nu deriber sembia2 nu masa siroh mengedirib.Harapan toko siroh lebi muwaspada om muhati2 mengedirib.Gulu ri PM toko kuawi tangar nu peringatan setoko "ondomon oh leboh esayangn toko ong mengedirib" nga esuang deriber mengendom nu awi pengantin nesiroh.Itu yoh punca siroh kelalai sembia mengedirib.Nga ong toko mupesan sesiroh ong mengedirib ondomon yoh IKSIDI sewaktu mengedirib om epasing toko gambar2 iksidin yang kuwai matoi,pastiku siroh muhati2 om muaspada ya.Isoi dai limaa matoi.Cadangan induwo ku bekaitan nu infrastruktur nu lalan toko.Alhamdulilah pihak nu kerajaan esuang oh mengebangun nu lalan2 toko yang kuwai kualiti om eparu'walaupun kuwai antara nio dai mengemenuh nu mejoriti kehendak nu rakyat,pun sokono dai apa yoh,ono soal sendiang.lalanan olingkat om eparu' sekoito kiawi deriber mengalap nu kesempatan ya mengenikmat nu lalan eparu' om elingkat sampai mengedirib kelebih nu had yang tinatap.Ong toko mengeguna nu hak nu leboh kelebih nu had yang binanar, makaimati yoh saat toko mengadapi nu masalah keinsawo.Sokono yoh hal nio isoi2 pena esuka mengedirib kelebih nu had elaju om siro yang esuka mengelanggar nu esuang kesalahan lalan. 
Esuang ungkiat IKSIDIN kepatoi yang epampang selalom nu surat kabar ungkiat ebabas seselekoh.Fenomena ebabas seselekoh too ungkiat sederiber yang elaju mengedirib seselekoh, om apabila seselekoh siroh mengeberek secara berek matoi sebagai mengintiba nu kadar kelajuan,ataupun siroh lansung dai kesampat mengeberek.Ono yoh pandanganku,dai poh kesampai seselekoh ebahayah toko mesti yoh memaksa deriber peintiba nukadar kelajuan dai efektif walaupun kuwai usah ina al. Langkah nu drastik memaksa sesiroh mengintiba nu kadar kelajuan, memaal bonggol (kuwai yoh nga sekadar menigog deriber yang duduon) atau pena halangan yang ado pilihan sederiber untuk dai mengintiba nu kadar kelajuan.Ong siroh kesadar kuawai bonggol ataupena halangan yang terpasa nesiro hadapi,maka nio sama ada moingin atau dai, siroh terpaksa mengintiba nu kelajuan kenderaan nesiroh.yakinku kaedah eto boleh yang mengintiba nu peratus deriber kebabas sewaktu siroh mengoi nu selekoh ebahaya akan mintibaom seterus nio boleh pekurang nu kadar matoi sinaban nu IKSIDIN.


 
Isoi yang kerasa cadangan ku too mengarut,adang munget seaku bo,jinalas ku yoh bahawa cadangan itu dai masau sootok ungkiat lebow dai ebodoh nga dai epenting.

2 ulasan:

  1. Inilah realiti sebenar..kita renung kejadian ini..Tuan 911,dulu aku pun geli juga tapi sekarang aku suda biasa berhadapan dengan situasi ini..Ini lah cabaran yang perlu dilalui oleh seorang yang terlibat dalam bidang perubatan.Adakalanya keadaan ini menginsafkan diri betapa kerdilnya kita disisi tuhan yang Esa."Jauhkan bala & Palis-palis"

    BalasPadam