Sabtu

Kesan & Akibat Tabiat Merokok Kepada Perokok & Orang Di Sekeliling.Pengenalan
Tembakau too ido bahan walon selalom nu sigup, pinokanal secara menyeluruh nu penjajah Barat termasuk oh selalom nu wonowo islam om sigup too dai perana wujud om dai perana terkanal sejaman nu Nabi Muhammad s.a.w sekalangan lobow maatus2 kinotahunan.
Silaid tembakau sigupon okona saja untuk musuka ria nga winaal nu ido acara selalom upacara kebudayaan om keagamaan.Umum nio umat nu islam dai menigup melainkan nepengaruh nu lebow barat yang minongejajah sesiroh.

Sekionoh too menigup nekejadi yoh nu ido kebiaksaan selalom nu masyarakat toko,sampai kandgkala tapiat tiu pendangan toko soko ido norma yang kebangga setoko.Anggapan epalsu sekoitoo nekejadi ungkiat golongan leboh yg epengaruh nu budaya asing,terutama nio yang pinapar selalom media massa,moingin mugaya demi nu oingin mencapai nu status kecanggihan om keungulan kelaai-kelaai ikait nu menigup.Malah tobiat sokoitoo yg esuka maid om menyeleweng ungkiat selalan yang ebana nekejadi yoh sebagai ido yang semakin menguasai nu kololaingan lebow islam sejaman too.
Hadith Rasullullah s.a.w.:

"Bezakan diri mu dari kaum Musyrikin"(Al-Bukhari&Muslim)
"Bukan dari golongan kita, siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikut-ikut kaum Yahudi dan Nashrani" (At-Termidzi)
"Barangsiapa yang meyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu"(Abu Daud)Kandungan ebahaya selalom nusigup(Fakta)
Setiap selalom nu ido watang sigup iyewaon mengeusit elebih opat(4)neribu bahan nu kimiakiracun yang ebahayaom boleh kepatoi makna nio ido nu seduton kesama nu ido seduton kepatoi.Selisun nu sigup kuwai bahan radioaktif (polonium-201) om bahan2 ginuna selalomnu cat(acetone),pengugas nu lantai(ammonia),ubat nu gegat(naphthalene),racun nu sodom(DDT),racun nu anai2(arsenic,gas kiracun(hydrogen cyanide) yang ginuna se"kamar gas matoi" pesalah yang mengejalan nu hukuman matoi,om esuang poh.Pun sokono racun yang epaling ebahya iri yoh Tar,Nikotin om Karbon Monoksida.


Tar sekurang2 nioh epat nepoluh om teloh(43)bahan nu kimia yang esuang toko koiloh boleh penyabab nu kanser(karsinogen).Bahan seko benzopyrene sejenis policyclic aromatic hydrocarbon (PAH) elaid oh sinah sebagai no agen yang mengemula nu proses kanser.
Nikotin soko najis dadah heroin,amfetamin om kokain,mutindak balas selalom nu otok om kuwai kesan sesistem mesolimbik yang kejadi nu punca utama ketagihan.Sindrom ketagihan nu nikotin yang tudukan nu gejala gian,tolerans,om tarikan,lebih poh eteruk ungkiat ketagih nu najis dadah.Malah ungkian nu kajian saintifik,nikotin itoo kesama nu najis dadah ya,soko yang iniktiraf nu wenuwo nu pwrubatan.Siroh yang neawian nu sigup kadangkala mengalami nu kekacauan nu akal om selalom nu keadaan yang etakan sekali.Ono yoh esusah isoi2 yah yang nekejarat selalom ketagihan nu sigup too mengegol nu tabiat itoo selama nio kecuali yoh kuwai ikhtiar yang bana om kehendak nu Allah.
Nikotin too yah punca utama nu risiko serangan penyakit jantung om strok.Hampir 1/4 pesakit nu jantung siroh yang kuwai tabiat menigup.Semalaysia,penyakit jantung om strok antar penyakit yang esuang yang matoi.
Karbon Monoksida gas yang kiracun yang kineluar nu ekzos nu kereta.Gas itoo mengejajas nu bekalan oksigen yang masou setisu-tisu sampai yoh terencat om akhir nio boleh kesabab nu matoi ong paras nu karbon monoksida selalom koiwan kelebih 60%
Ong racun nu siguo too masou sekoiwan nu lebow atau pena sehaiwan boleh ya mengewit nu kerosakan seorgan ungkiat seendung,sekebang,setekak,saluran nu paru2,saluran penghazaman,saluran nu pernafasan,paru2,saluan penghazaman,saluran nu raa,jantung,organ pembiakan,sampai yohsesaluran nu inseboh om pundi inseboh,ong racun2 ri ekeluar ungkiat sekoiwan.


Kesan nu lison sigup seleboh menigup om lebow sekeliling
kesan nu lison sigup okona saja ketanggungjawab so koiwan kendiri nga selebow sekeliling ya akibat nubahya lisun nu sigup.lisun nu sigup yang ecium nu leboh sekeliling kan keasou serongga kebang om endung kelalu sekerongkong om paru2.Kandungan nu lison sigup kesabab nu kerosak tisu sepanjang nu laluan seruangan ri.Kesabab nu esuang penyakit sekobang,sekerongkong,separu2,om kerosak nu saluran bronkus,kesabab nu brongkitis,penyakit sebahagian nu paru2.Om mengerosak ya pundi nu udara selalom paru2 (alveoli) om kesabab nu penyakit emfisima.
Lison sigup yang ecium yang kelalu se penghadaman om pencernaan,yang boleh kesabab nu esuang penyakit setontong esofagus,tian,om pankreas.Lison selalom nusigup yang kelarut sesungoi akan masou sesistem nu saluran raa om ewiton keseluruh nu koiwanBahan nikotin,okona saja menaak nu sifat ketagi,malah kesabab nu saluran raa arterikejadi esempit.Itoo no kerosak nu dinding arteri om kemudarat nu organ yang sesempedih.
Kesan itoo noh selalom nu jangaka masa elanggau,kesabab nu simptom kebasseakod,sejari,migrain,esakit nu olo,pedih seulu nu atoi,kekejangan nu otot akod,serangan pemayat jantung om esuang poh.Racun nu sigup akhir nio seringon nu buah pinggang om epuson ungkiat koiwan seinseboh.Selalom nu proses itoo ido poh keracunan hasil no penguraian nu kimia lison sigup yang kerosak nu buah pinggang.Racun selalom nu insoboh too kesabab ya nu pundi nu inseboh.Racun ungkiat sigup kuwai kesan tindak balas seubat2an.Secara umum toko koiloh menigup boleh kejajas nu fungsi kumpulan nu enzim se atoi om ada kala nio boleh menambah nu kesan sampingan nu ubat-unbatan.

Kesan nu sigup sekeluarga erani sepenigup

(kesan sesawoh)
-boleh kelahir nu lelaing kurang ewogat
-kelahir nu lelaing dai kecukup nu ulan
-kededah nu kanser
-kekurang nu kesuburan om awal keputus nu haid
 (Kesan seanak)
-Kelebih esanag kealap nu ampus

-pertumbuhan nu paru-paru keleloingan ketangguh
-esang kejadi nu penigup ong mayo nanti

Statistik matoi sinabab nu tabiat menigup
Semalaysia too,menigup menumbang lebih 10,000 nepatoi ido netahun, 30 peratus ungkiat nu iri sinabab nu 10 jenis nu kanser iri yoh kanser nu paru-paru,kebang,esofagus,tekak,pankreas,pundi nu inseboh,buah pinggang,serviks,kolon om tian,50 peratus matoi sinabab nu sakit jantung om strok 25peratus.
Mengikut tangar ni doktor sallehuddin, lebih 100,00 penigup nekeasou sehospital nu kerajaan se seluruh negara sinabab nu sakit jantung,kanser,om penyakit sekatan pulmonari kronik (COPD) om lebih epenting,negara toko nerugi kira2 RM20 billion sentahun minengenanggung nu kos rawatn om neliong produktiviti.


Kewarongan mingkoyod menigup
-miyaw elaid

 -kedapat menghindar nu racun
-kedapat mengelindung koiwan,om keluargaom leboh sendiang ungkiat sebahaya menigup.
-kejadi nu tauladan ewarong sekeloloingan.
-Meningkat nu kecergasan om koiwan yang esihat
-mengeningkat nu deria rasa om wedong
-Nipon lebih epotih om dai meoutong kebang.
-Kedapat mengejimat nu siin
 
Cara mingkoyod menigup yang ebana
-menatap nu masa sembia mingkoyod menigup

-Mengeyakin nu inawo
-Memaal nu nota poringatan
-Mutangar seinawo toko "aku okona penigup"
-Menumpuh serunat sokoitu
-mupikiran positif
-mengiyow nu sokongan
-mengelawan nu koinginan menigup
-mengeguna nu terapi ataupena rawatan yang sesuai
 
Rawatan mingkoyod menigupa
1.Vibration Liquid Chlorophyll (Minuman Klorofil Alfalfa)
Mengebantu mengada nu racun om toksik se lalom koiwan sinabab nu kandungan sigup yang ebahaya.Ewarong emalon selalom keluarga.

2.Seri Wajah 99 C6
Formula mengebantu mingkoyod menigup.Mengeliong nu ketagih menigup.Hukum Menigup selalom Islam
1.Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa bahawa merokok, menanam tembakau dan memperniagakannya hukumnya adalah haram kerana daripadanya terdapat kemudaratan.
2.Ulama-ulama semasa seperti Dr Abdul Jalil Shalabi mengatakan merokok adalah haram kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan masyarakat.
3.Dr Zakaria Al Bari (anggota Akademi Kajian Islam dan Anggota Lujnah Fatwa Al-Azhar) menyatakan merokok hukumnya haram atau makruh adalah pendapat yang kuat.
4.Al Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya telah memberi fatwa merokok hukumnya makruh jika ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Sebaliknya adalah haram jika ia mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan.
5.Syeikh Hasanain Makhluf iaitu bekas Mufti Kerajaan Mesir telah menetapkan merokok adalah haram jika mendatangkan mafsadat kesihatan dan mengurangkan hak keluarga dari segi pengurangan nafkah kepada keluarganya. Makruh jika mafsadat itu tidak ketara atau tidak mengurangkan hak nafkah keluarga.
6.Di Malaysia, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 yang berlangsung pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram menurut pandangan Islam.
7.Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan yang telah diwartakan pada 7 Disember 1995 di bawah Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 telah menyebutkan bahawa amalan menghisap apa jua jenis rokok adalah haram bagi mana-mana orang Islam.
8.Fatwa Negeri Perlis memutuskan bahawa menanam tembakau atau merokok dan memanfaatkan hasil tembakau adalah haram.
9.Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram walaupun sehingga kini belum ada penguatkuasaan berhubung perkara itu kerana berdasarkan pendapat pengamal perubatan bahawa perbuatan merokok boleh mendatangkan mudarat.
10.Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka juga telah bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram.

2 ulasan:

  1. Sungguh mengerikan dampak negatif kebiasaan merekok bagi kesehatan kita. Untung saja suami saya tidak merokok.

    Oiya, salam kenal ya Mas....senang rasanya punya teman bauru lagi dari negeri seberang. Semoga persahabatan via jejaring maya ini bisa merekatkan tali persaudaraan sesama kita.

    BalasPadam
  2. Alhamdulilah..semoga kita terus hidup dalam suasana persaudaraan sesama kita.Terima kasih kerana sudi berkunjung dan meningalkan jejak saudari.Salam ukhwah dari saya untuk saudari dan keluarga.

    BalasPadam